Purina Satou

Zamieszczanie rozdziału


Po dodaniu nowego komiksu mamy możliwość jego edycji, a także dodawania poszczególnych rozdziałów. Rozdział do komiksu może dodać jego autor, założyciel grupy, której autorstwo jest przypisane, oraz administrator strony. Po wejściu w na podstronę dodawania rozdziału, dostępne jest pole na pliki oraz przyciski "Usuń rozdział" i "Opublikuj rozdział".

Ważna informacja
Dodanie poprzez formularz stron rozdziału od razu zamieszcza je na serwerze. Co więcej, są one natychmiastowo dostępne dla użytkowników, nawet jeśli wyjdziesz z podstrony edycji. Przycisk "Opublikuj rozdział" powoduje skompletowanie plików i zapisanie ich jako wspólny rozdział. Jednak gdy pliki zostaną zamieszczone, a następnie edycja zakończona, czytelnicy będą mieli do nich dostęp, a rozdział będzie opisany jako "niepełny". Takie działanie należy podjąć w przypadku, gdy chcemy opublikować pojedyncze strony rozdziału, jednak ten nie jest dokończony i nie można go skompletować.Data dodania: 22-10-2017